Pronaxen 25 mg annostus. Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pronaxen 25 mg/ml

Naproxen Uses, Dosage, Side Effects & Warnings

Pronaxen 25 mg annostus

Other drugs may interact with naproxen, including prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and herbal products. Jos näitä oireita ilmaantuu, autolla ajoa ja koneiden käyttöä on vältettävä. Ask your doctor or pharmacist if you have any questions. Miten Pronaxen-oraalisuspensiota otetaan Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Evästeiden poistaminen saattaa johtaa verkkosivuston käyttökokemuksen heikentymiseen.

Next

PRONAXEN 25 mg/ml oraalisuspensio 200 ml

Pronaxen 25 mg annostus

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Övriga innehållsämnen är sorbitol E 420 , metylparahydroxibensoat E 218 , propylparahydroxibensoat E 216 , vattenfri citronsyra, natriumcitrat, glycerol 85 % , xantangummi , mikrokristallin cellulosa, natriumkarboxymetylcellulosa, polysorbat 80, sukralos E 955 , renat vatten och chokladarom. Om dessa symtom förekommer, skall bilkörning och användning av maskiner undvikas. Pronaxen är kontraindicerat under graviditetens sista trimester. Du kan också rapportera biverkningar direkt se detaljer nedan. Käyttäjän ei esimerkiksi halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia ja salasanoja välttämättä uudelleen kirjautuessaan sivustollemme. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1.

Next

Lääkkeiden hintavertailu!

Pronaxen 25 mg annostus

Den innehåller information som är viktig för dig. Consult with your healthcare professional before taking any medication. Joidenkin lääkkeiden tai Pronaxen-oraalisuspension teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Naprokseeni, jota Pronaxen sisältää, voidaan käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Älä ylitä suositeltua annosta ja hoidon kestoa. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Valkoinen tai melkein valkoinen suspensio.

Next

Lääkkeiden hintavertailu!

Pronaxen 25 mg annostus

Inflammationshämmande värkmediciner, såsom Pronaxen, kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Om du har glömt att ta Pronaxen Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Skip the missed dose if it is almost time for your next scheduled dose. Naproxen can pass into breast milk and may cause side effects in the nursing baby. Ask a doctor before giving naproxen to a child younger than 12 years old.

Next

Pronaxen

Pronaxen 25 mg annostus

Hur Pronaxen ska förvaras Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Muut lääkevalmisteet ja Pronaxen Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Hyvin yleiset haittavaikutukset useammalla kuin yhdellä 10:stä : ylävatsakipu, närästys, pahoinvointi, ummetus. Taking certain products together can cause you to get too much of this type of medication. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Oraalisuspensio: Huoneenlämmössä 15 - 25 °C.

Next

Lääkkeiden hintavertailu!

Pronaxen 25 mg annostus

Till dessa läkemedel hör: läkemedel som hindrar blodets koagulation och bildning av blodproppar t. . Store at room temperature away from moisture, heat, and light. Pronaxen-oraalisuspensiota ei saa käyttää viimeisen raskauskolmanneksen aikana. Terveyskirjasto ei valitettavasti voi vastata henkilökohtaisia sairauksia ja ongelmia koskeviin kysymyksiin.

Next