Ullensvang kommune. Odda

Ullensvang herad

Ullensvang kommune

General information Mountain farm in Ullensvang Name The municipality originally the is named after the old Ullensvang farm : Ullinsvangr , since was built there. The main inhabited part of Ullensvang municipality lies just to the west of , which covers most of the plateau, Europe's largest mountain plateau. Uten timebestilling kan du her møte lege og helsesøster. På innbyggjartorga vil vi ha publikumsmaskiner der innbyggjarne våre kan få hjelp og rettleiing til utfylling av skjema. Vi vil hjelp til å opprette avtaler med sakshandsamarar. Vi har ikkje påvist smitte hjå oss så langt.

Next

Tilskotsordningar til kultur, idrett og friluftsliv » Ullensvang kommune

Ullensvang kommune

. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å han. In 2016, the chief of police for formally suggested a reconfiguration of police districts and stations. On 1 July 1913, the municipality of Ullensvang was divided into three parts: the northwestern part became , the southern part became , and the rest remained as Ullensvang Municipality, albeit much smaller. Mykje av vestsida av utgjer størstedelen av arealet til heradet og over 80 % av arealet i Ullensvang ligg 900 meter eller meir over havet. Langs Samlafjorden ligg gardane , , , , og. Dei gamle nettsidene til Jondal kommune, Odda kommune og Ullensvang herad skal leggjast ned, men dette skjer ikkje frå 01.

Next

Odda

Ullensvang kommune

The lakes Kvensjøen and as well as the mountain are all located in Ullensvang on the plateau. Folketalsutvikling for noverande Ullensvang kommune frå 1920: 1. The largest urban areas in Ullensvang are Odda, Kinsarvik, Jondal, and Lofthus. Hardangervidda nasjonalpark er landets største nasjonalpark og eit eldorado for vandrarar. Note: there were major border changes to the municipality in 1964 and 1977 causing large changes in the population.

Next

Velkommen til Ullensvang i Hardanger

Ullensvang kommune

Alle innbyggarane må difor delta i ein dugnad for å beskytta sårbare grupper. Ullensvang kommune har ein målsetning som digitalt fysteval. It was located in southeastern Hordaland county, surrounding the southern end of the. On 1 January 1977, the area that once was became its own municipality once again. The other main road is the which runs north—south through the municipality. This development can be seen in light of the general depopulation of rural. Vedtaket kan påklagast, Mogleg klage skal stilast til klagenemnda, seinast tre veker etter at klagaren er gjort kjend med vedtaket.

Next

Hardanger in Norway

Ullensvang kommune

Telefon er open kvardagar mellom kl. Den sentrale leiinga består av rådmann og assisterande rådmann, medan løns- og personalkontoret, økonomikontoret og tekniske tenester er organisert i stab. Odda Municipality was centred on a modern town which grew up around smelters built at the head of the branch of the in the mid-twentieth century, drawing migrants from different parts of Norway. Tenesteområda er fordelt på 13 resultateiningar, der einingsleiar er tildelt mynde innanfor m. Frå toppen av fjellsida såg han ei mektig Folgefonn, vakre fossefall, ein stille Sørfjord og eit kulturlandskap med små gardar i bratte fjellsider. The hotel is also the perfect base for excursions to Trolltunga and Dronningstien Queen's Trail.

Next

Næring » Ullensvang kommune

Ullensvang kommune

Lågterskeltilskot Dette er midlar som skal vera lette å søkja på. View of The municipality of Odda was established on 1 July 1913 when the southern district of was separated out to form its own municipality. The first element is the of the name of the Ullin sideform of. I Ullensvang kan du overnatte på nokre av dei mest legendariske hotella i landet. ±% 1951 8,807 — 1960 9,584 +8. Vi gjennomfører no drastiske tiltak i håp om å stansa viruset, i tråd med dei nasjonale føringane. This left Ullensvang with 1,941 residents.

Next